Rezultate estimate

  1. Sistem software open-source personalizat SYMMPQI (aplicație MATLAB) validat și integrat în aplicația de analiză și managementul calității energiei electrice (CEE) aflată în dotarea ambilor parteneri – asociate documente de specificație.
  2. Formularea unor sisteme-cadru pentru calibrarea și setarea opțiunilor sistemelor de măsurare din dotarea CEZ D cu scopul de a localiza perturbaţiile electromagnetice şi eticheta nivelul CEE – asociate ghiduri metodologice.
  3. Dezvoltarea cunoașterii referitoare la impactul CEE asupra RED și a competențelor personalului de exploatare privind gestionarea bazei de date și a aplicării informațiilor – asociate bibliotecă electronică CEE, cursuri, workshopuri, schimb de bune practici.
  4. Dezvoltarea unei strategii a operatorului de distribuție (OD) privind capacitatea de dezvoltare pe termen lung, incluzând adaptarea la reglementările viitoare, colaborări în activități de cercetare și sisteme de acreditare – asociate întâlniri tematice și ghiduri metodologice.
  5. Extinderea serviciului de informare a consumatorilor racordați la rețeaua de distribuție – propuneri extindere bază de date cu etichete CEE;  ghiduri procedurale asociate.

Dwindle derives from dwine, an archaic english verb meaning, to waste or pine prothesiswriter away.