Rapoarte etape

Etapa I – Pregătirea procesului de transfer de cunoaștere
Perioada: lunile 1-3 în proiect, 1 octombrie – 30 decembrie 2016
Raport științific: apasă aici
Rezultate etapa I:

mai mult


Etapa I a derulării proiectului se referă la lunile 1-3 și are ca obiectiv Pregătirea procesului de transfer de cunoaștere.
In această perioadă au fost programate activități ce au urmărit:

  1. Repartizarea sarcinilor în proiect
  2. Definitivarea planului de realizare
  3. Documentarea privind sistemele la operatorul de distribuție (Agentul economic), legislație și proceduri interne operator de distribuție
  4. Achiziționarea de date tehnice preliminare
  5. Definirea procedurilor de implementare și validare a aplicației SYMMPQI
  6. Definitivarea planului de desfășurare a cursurilor și întâlnirilor cu partenerul Agent economic
  7. Web-site funcțional

mai puţin


Etapa II – Implementarea și testarea rezultatelor transferului de cunoaștere
Perioada: lunile 4-16 în proiect, 1 ianuarie – 29 decembrie 2017
Raport științific: apasă aici
Etapa a II-a a derulării proiectului se referă la lunile 4-16 și are ca obiectiv Implementarea și testarea rezultatelor transferului de cunoaștere.
Rezultate etapa II:

mai mult


1. Sistem SYMMPQI integrat în sistemul de monitorizare și management al CEE la OD și pregătit pentru validare.
2. Procedură de extindere a bazei de date la OD cu etichetarea CEE aplicabilă.
3. Bibliotecă CEE la OD activă.
4. Sisteme-cadru pentru calibrarea și setarea opțiunilor sistemelor de măsurare din dotarea Distribuție Oltenia DEO (fost CEZ D) cu scopul de a localiza perturbaţiile electromagnetice şi eticheta nivelul CEE.
5. Dezvoltarea cunoașterii referitoare la impactul CEE asupra RED și a competențelor personalului de exploatare privind gestionarea bazei de date și a aplicării informațiilor.
6. Rezultate parțiale proiect diseminate.

Activități: see more….
Activitatea A.1. Activități de interconectare a expertizei cercetătorilor/doctoranzilor cu nevoile agentului economic.
A.1.1. Integrare sistem inteligent de monitorizare și management al CEE (SYMMPQI) în sistemul de monitorizare a CEE al OD
A.1.2. Dezvoltare de proceduri interne de utilizare și aplicare a informațiilor generate de sistemul SYMMPQI
A.1.3. Workshop-uri pentru identificarea soluțiilor de îmbunătățire a performanțelor OD
A.1.4. Concepere și întreținere pagină web a proiectului

Activitatea A.2. Folosirea eficientă a tehnologiilor moderne existente la agentul economic pentru găsirea de noi soluții și dezvoltarea de produse/servicii noi.
A.2.1. Realizare și testare interfațare experimentală între aplicațiile SYMMPQI și PQViewPro Data Manager
A.2.2. Organizare și completare bază de date cu etichete CEE

Activitatea A.3. Transferul cunoașterii către mediul industrial cu scopul exploatării potențialului tehnologic și al inovării în mediul productiv.
A.3.1. Cursuri de formare a personalului CEZ D în domeniul exploatării echipamentelor de monitorizare a CEE
A.3.3. Dezvoltare bibliotecă CEE pe platforma Intranet a OD
A.3.4. Organizare de proiecte demonstrative și acțiuni de informare privind monitorizarea și managementul CEE la interfața RED-utilizatori
A.3.5. Activități de diseminare a rezultatelor transferului de cunoaștere.

Activitatea A.4. Colaborarea dintre mediul de cercetare și cel privat în vederea înțelegerii și optimizării tehnologiilor moderne
A.4.2. Organizare de evenimente tematice și întâlniri formale cu reprezentanți CEZ D pe teme de politici de organizație și reglementări, identificare de proiecte noi de colaborare și programe naționale

A5. Analiza, testarea și validarea echipamentelor și a tehnologiilor agenților economici.
A.5.1. Analiza funcționării sistemelor de monitorizare și a bazei de date CEE la OD.
A.5.2. Testare interfațare SYMMPQI – programe specializate și validare rezultate analiză CEE prin simulare cu acestea

A6. Stagii de pregătire practică pentru masteranzi

mai puţin

Etapa III – Validarea transferului de cunoaștere
Perioada: lunile 16-24 în proiect, 1 ianuarie – 30 septembrie 2018
Etapa a III-a a derulării proiectului se referă la lunile 16-24 și are ca obiectiv Validarea transferului de cunoaștere.
Rezultate etapa III:

mai mult


1. Sistem software (web-based application) personalizat SYMMPQI validat și integrat în aplicația de analiză și managementul calității energiei electrice (CEE) aflată în dotarea ambilor parteneri;
2. Validarea și propunerea pentru introducere în proceduri interne a etichetării CEE;
3. Bibliotecă CEE la OD;
4. Ghiduri procedurale și de utilizare sistem elaborate;
5. Confirmarea rezultatelor transferului de cunoaștere la OD;
6. Cursuri de formare și instruire;
7. Stabilirea modalităților de valorificare a rezultatelor;
8. Propuneri de dezvoltare a unei strategii a OD privind capacitatea de dezvoltare pe
termen lung, incluzând adaptarea la reglementările viitoare.
9. Propuneri de îmbunătățire privind relația OD cu consumatorii racordați la rețeaua sa, incluzând extinderea serviciului de informare a acestora cu etichete CEE;
10. Stabilirea de noi colaborări în activități de cercetare și sisteme de acreditare.

Activități: see more….
Activitatea A.1. Activități de interconectare a expertizei cercetătorilor/doctoranzilor cu nevoile agentului economic.
A.1.2. Dezvoltare de proceduri interne de utilizare și aplicare a informațiilor generate de sistemul SYMMPQI
A.1.3. Workshop-uri pentru identificarea soluțiilor de îmbunătățire a performanțelor OD
A.1.4. Concepere și întreținere pagină web a proiectului

Activitatea A.2. Folosirea eficientă a tehnologiilor moderne existente la agentul economic pentru găsirea de noi soluții și dezvoltarea de produse/servicii noi.
A.2.2. Organizare și completare bază de date cu etichete CEE

Activitatea A.3. Transferul cunoașterii către mediul industrial cu scopul exploatării potențialului tehnologic și al inovării în mediul productiv.
A.3.1. Cursuri de formare a personalului CEZ D în domeniul exploatării echipamentelor de monitorizare a CEE
A.3.2. Cursuri de instruire a personalului CEZ D pentru utilizarea SYMMPQI
A.3.3. Dezvoltare bibliotecă CEE pe platforma Intranet a OD
A.3.4. Organizare de proiecte demonstrative și acțiuni de informare privind monitorizarea și managementul CEE la interfața RED-utilizatori
A.3.5. Activități de diseminare a rezultatelor transferului de cunoaștere.

Activitatea A.4. Colaborarea dintre mediul de cercetare și cel privat în vederea înțelegerii și optimizării tehnologiilor moderne
A.4.2. Organizare de evenimente tematice și întâlniri formale cu reprezentanți CEZ D pe teme de politici de organizație și reglementări, identificare de proiecte noi de colaborare și programe naționale

A5. Analiza, testarea și validarea echipamentelor și a tehnologiilor agenților economici.
.5.2. Testare interfațare SYMMPQI – programe specializate și validare rezultate analiză CEE prin simulare cu acestea

A6. Stagii de pregătire practică pentru masteranzi

mai puţin

Rezultate obținute: mai mult

Im zentrum steht die https://schriftle.com/ tochter laura, die als einzige der charaktere auf den tod eines nachbarn reagiert.