PNCDI III – Programul 2 Subprogramul 2.1 – Transfer de cunoastere la agentul economic “Bridge Grant”

SISTEM INTELIGENT DE MONITORIZARE ȘI MANAGEMENT AL CALITĂȚII ENERGIEI ELECTRICE LA INTERFAȚA DINTRE REȚEAUA ELECTRICĂ DE DISTRIBUȚIE ȘI UTILIZATORII EI – SYMMPQI (Cod PN-III-P2-2.1-BG-2016-0269)

Autoritatea contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării
Contract de finanțare pentru execuție proiecte: 75BG/2016
Proiectul “Sistem inteligent de monitorizare și management al calității energiei electrice la interfața dintre rețeaua electrică de distribuție și utilizatorii ei (SYMMPQI)” urmărește replicarea și personalizarea de către echipa de cercetători a unui pachet de cunoaștere la agentul economic S.C . CEZ Distribuție SA, operatorul rețelei de distribuție a energiei electrice din zona Oltenia.

Domeniul în care se urmărește transferul de cunoaștere este monitorizarea și managementul calității energiei electrice (CEE). Acestea sunt adaptate în raport cu specificul interacțiunii rețea electrică-utilizator, la nivel de produs (aplicația software open-source pentru beneficiari licenţiaţi numită Sistem de monitorizare și management al CEE la interfața RED-utilizatori – SYMMPQI), dar și de proceduri (instruire, aplicare și utilizare, dedicate personalului de exploatare din companie).

Se urmărește creșterea nivelului de expertiză al operatorului și dezvoltarea competențelor sale organizaționale în domeniu, care îi vor permite identificarea de politici mai eficiente de creștere a competitivității tehnico-economice și calității serviciului de distribuție, în contextul pregătirii rețelelor sale pentru trecerea la funcțiile Smart Grid.

Operatorul va beneficia de avantaje competitive evidente: informare precisă, predictibilitate sporită pentru fenomene monitorizate, flexibilitate adaptivă. Proiectul aduce valoare adăugată în domeniul protocoalelor de informare a consumatorului și a variantelor sale „inteligente”. Conozca los altibajos de Amadeus shares . Impactul său economic maxim va fi atins prin extinderea parteneriatului dintre universitate și una din cele mai importante companii din domeniu. Proiectul va utiliza o parte din infrastructura Laboratorului de Rețele Electrice Inteligente din cadrul INCESA – HUB de Cercetare în Științe Aplicate.

BUGET: 439286.2 lei

PERIOADĂ DE DERULARE: 1.10.2016-30.09.2018


As it happens, all pro-essay-writer three of these verbs may be used with countable or uncountable nouns when the intended meaning is to lessen or to become smaller.